Wat houdt het NIP in?

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is wellicht een term die je vaker voorbij hebt horen komen. Maar wat houdt dit precies in, kom je er zelf eventueel voor in aanmerking en wat zijn de bijbehorende acties?

NIP in het kort

Het Nationaal Isolatieprogramma is door het Rijk opgezet. Het doel van dit programma is om 2,5 miljoen woningen slim en snel te gaan isoleren in een tijdsbestek van nu tot en met 2030. Hierbij wordt er veelal gefocust op 1,5 miljoen woningen met een energielabel van D of lager.

Verschillende acties

Het Rijk heeft het Nationaal Isolatieprogramma onderverdeeld in vier verschillende actielijnen, waarbij wij hieronder actielijn 1 en 3 toelichten, omdat wij voor deze actielijnen actief zijn.

Actielijn 1: Een lokale aanpak. Hierbij worden er 750.000 koopwoningen geïsoleerd, wat in samenwerking met gemeenten gebeurt.

  • Gemeenten ontvangen een extra budget waardoor gemeenten het isoleren van woningen kunnen gaan stimuleren, gemeenten kunnen hierbij bewoners nog een extra financieel steuntje in de rug gaan geven.

Actielijn 3: Versnelde isolatie van 750.000 koopwoningen wat op eigen initiatief zal gebeuren.

  • Hierbij worden huiseigenaren gestimuleerd om te isoleren doormiddel van diverse financieringsmogelijkheden.

Voor actielijn 1; de lokale aanpak, geldt dat de gemeente per woning met label D of slechter €1.460 kan aanvragen. Focus ligt op maatregelen als vloer-, bodem-, gevel- (waaronder de spouwmuur), dak-, zolder- en vlieringvloer isolatie. Het geld is niet alleen bedoeld als extra subsidie op isolatiemaatregelen van de bewoner zelf. Gemeenten mogen ook een deel van dit budget gebruiken voor dekking van organisatiekosten van lokale isolatieaanpakken. Andere voorwaarde is lager dan de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in de betreffende gemeente lager is dan de gemeente dan de gemiddelde woningwaarde of in ieder geval lager is dan €429.300. Mocht je willen weten wat die waarde in jouw gemeente is, neem dan contact met ons op.

Welke rol vervult Woon Duurzaam Adviseur in het NIP?

Woon Duurzaam Adviseur vervult de rol van ontzorgingspartij, zowel voor iedere individu, als voor lokale aanpakken waar voor straten, wijken of doelgroepen wordt samengewerkt met gemeenten, groepen van bewoners en lokale uitvoerende partners. In alle gevallen geldt; we begeleiden bewoners van A tot Z. Denk hierbij aan het benaderen van de bewoners, adviseren over isolatiemateriaal en een nagesprek om de volgende stappen te bespreken. Ben je benieuwd of we jou van dienst kunnen zijn? Neem dan zeker contact met ons op en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!